Kamień hydrotechniczny

 

Wykorzystuje się go między innymi do budowy falochronów, zabezpieczeń erozyjnych skarp oraz nadbrzeży, zabezpieczania filarów mostów czy w budowie wałów przeciwpowodziowych. Zastosowanie kamieni hydrotechnicznych nie ogranicza się wyłącznie do budowania konstrukcji hydrotechnicznych. Znajdują one również szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym.

[wpseo_breadcrumb]

Zastosowanie kamienia hydrotechnicznego

  • Zabezpieczenie skarp oraz zboczy
  • Konstrukcja murów oporowych
  • Stabilizacja podłoża dróg
  • Wykonywanie przyczółków wiaduktów oraz zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym
  • Budowa ekranów akustycznych odgradzających drogi od terenów zamieszkanych
  • Mogą być one również z dużym powodzeniem wykorzystywane jako materiał dekoracyjny
    sprawdzają się między innymi do wykańczania elementów architektury krajobrazu oraz obiektów kubaturowych

Dostępne wymiary

Kamień hydrotechniczny[mm]: 70/150 100/300