Kruszywo drogowe 
Mieszanki 

[wpseo_breadcrumb]

Mieszanka 0-31,5

Jest to kruszywo łamane najczęściej wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Wielofunkcyjny materiał naturalny będący mieszanką piasku i żwiru o naturalnej barwie jasnoszarej o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm. Posiada ziarna szorstkie o ostrych narożach nie stwierdzono w nich oznak z wietrzenia kruszywa. Kruszywo trwałe stosowane głównie do podbudowy dróg wewnętrznych leśnych i gruntowych.

Mieszanka stabilizacyjna o wskazanym uziarnieniu, które spełnia wymagania
polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi:

 • PN -EN 12620
 • PN – EN 13242
 • PN – EN 13043

Mieszanka 0-63

Jest to kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu kruszenia przesiewania i mieszania o naturalnych właściwościach zagęszczających. Mieszanka stabilizacyjna stosowana do budowy dróg wewnętrznych leśnych gruntowych oraz do podbudowy dróg i utwardzania bardzo dużych powierzchni terenu między innymi parkingowych terenów czy innych miejsc pod ciężki sprzęt.

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu od 0 do 63 mm spełnia wymagania
polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi.

 • PN -EN 12620
 • PN – EN 13242
 • PN – EN 13043

Zastosowanie mieszanek

 • jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), zasypywania wykopów
 • jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty
 • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków
 • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych
 • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową
 • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych