Tłuczeń 
drogowy i kolejowy

Rodzaj kruszywa naturalnego łamanego ze skały. Jego ziarna charakteryzuje szorstka powierzchnia; kształtem zbliżone są do ostrosłupa lub sześcianu. Wykorzystywany do produkcji betonów oraz do nawierzchni drogowych i kolejowych.

[wpseo_breadcrumb]

Kruszywo łamane TŁUCZEŃ 31,5-63

Jest to kruszywo łamane zwykle o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm mające szerokie zastosowanie w budownictwie i kolejnictwie stosowane do podbudowy nawierzchni drogowych, formowania i budowy korpusów ciągów komunikacyjnych, stabilizacji gruntów, umocnienia rowów odwadniających, a także jako materiał odsączający przy niwelacji terenów nawodnionych i bardzo podmokłych oraz jako materiał do podbudowy filtrów i opasek drenarskich.

Spełnia wymagania polskich norm zsynchronizowanych z normami europejskimi:

  • PN-EN 13242

Kruszywo łamane TŁUCZEŃ KOLEJOWY 31,5-50

Jest to kruszywo zwykle o wielkości ziaren od 31,5 mm do 50 mm ma szerokie zastosowanie w budownictwie i kolejnictwie, a głównie stosowany jest jako podsypka kolejowa przeznaczona do stosowania w konstrukcji torów kolejowych.

Spełnia wymagania polskich normy zsynchronizowanych z normami europejskimi:

  • PN – EN 13450

Dostępne wymiary

Tłuczeń drogowy [mm]: 31,5/63
Tłuczeń kolejowy klasa I, gatunek I [mm]: 31,5/50